Jelikož nám naši klienti, odběratelé novinek dali důvěru, nakládáme s osobními daty velmi pečlivě a přísně. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Proto se prosím níže podívejte, jak s daty nakládáme a na co dbáme.

KDO JE SPRÁVCE?

Jsem freelancer Patrik Zapletal IČ: 00706019, se sídlem Výškovická č.p. 44, 700 30 Ostrava zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62327.

Provozuji webové stránky www.zaplehoweby.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

JAK MNĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud mně budete chtít v průběhu obrátit, můžete využít kontaktní formulář nebo tel. čísle +420 721 945 297 nebo na e-mail: info@zaplehoweby.cz.

PROHLAŠUJI JAKO SPRÁVCE

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13. GDPR informační povinnost ještě, než začneme zpracovávat osobní údaje,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěřujete, a to z následujících důvodů (pouze pro plnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje (fakturační údaje a kontaktní údaje) jsou nezbytné k plnění smlouvy (např. poskytnutí služby tvorby webové stránky a služeb s tím souvisejících, zasílání přístupu do administrace, atd.).
 • Vedení účetnictví
  Osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom splňovali zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, abychom mohli klienty informovat o novinkách případných změnách. Jste-li naším zákazníkem, děláme to z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti webu, blogu a online marketingu zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme tyto newslettery (informativní emaily) jen na základě vašeho souhlasu, rovněž po dobu 5 let od udělení.

V obou případech se vždy můžete odhlásit z těchto newsletteru, použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu (Odkaz naleznete naspod e-mailu).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu během promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, na které stránky přicházíte, a nebo také jestli přicházíte z jiných marketingových aktivit.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, vnímáme zodpovědný a oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, protože používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Co využíváme pro zpracování dat?

Službu Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Službu Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stále chráníme osobní údaje v maximální možné míře, díky moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. K ochraně osobních údajů přistupujeme, jako kdyby byly naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními službami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na danou oblast specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Idoklad – aplikace pro správu faktur
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Účetní

Je možné, že v budoucnu rozhodneme využít i další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění našich služeb. O změnách budeme samozřejmě na této stránce informovat.

Samozřejmostí je však, že v takovém případě, při výběru, budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@zaplehoweby.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli kontaktovat a my vám doložím ve lhůtě do 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud si myslíte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášení z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste měli zájem své osobní údaje přenést k někomu jinému, budeme po vaší žádosti postupovat stejně, jako při využití práva na přístup. Informace vám dodáme ve strojově čitelné podobě. Na celý proces potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Neradi o vás přicházíme, ale pokud si to budete přát, máte na to samozřejmě právo. Pokud zažádáte o celkový výmaz, smažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Dle práv máme 30 dní na kompletní vymazání. Samozřejmě, se nesnažíme nic zdržovat a lhůta je obvykle mnohem kratší.

Naskytují se případy, kdy jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po karenční lhůtu stanovenou zákonem. V takovémto případě, smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme bezprostředně informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud nabydete pocitu, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nás budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s návody, inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu, který jste nám udělili.

Pokud zákazníkem nejste, rozesíláme vám je, jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech máte právo na o ukončení odběru našich e-mailů. Stačí stisknout odhlašovací odkaz, naspod každého zaslaného e-mailu.

ZÁSADY MLČENLIVOSTI

Chceme vás ujistit, že naši zaměstnanci rovněž i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazků s námi. Bez vašeho uděleného souhlasu, nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.